Revízie, opravy, servis a montáž zdvíhacích zariadení a výťahov.

Revízie

Posudzujeme technický stav výťahov za účelom zhodnotenia prevádzkových rizík a určenia opatrení na ich odstránenie.

Viac o službe

Opravy

V súlade s platnými technickými normami zabezpečujeme servis a opravy všetkých typov zdvíhacích zariadení a výťahov.

Viac o službe

Montáž

Vykonávame dodávky a montáže nových výťahov a zdvíhacích zariadení všetkých typov, veľkostí či nosností.

Viac o službe

O spoločnosti

Spoločnosť BREMEN s.r.o., ktorá bola založená v roku 2009, vznikla ako nástupnícka spoločnosť podnikovej údržby zdvíhacích zariadení v podniku Slovenské elektrárne závod Elektráreň Nováky. Rokmi získavania poznatkov a skúseností z čias podnikovej údržby sme si postupne rozšírili oprávnenia v snahe prispôsobiť ponuku služieb v oblasti zdvíhadlovej dopravy, výťahovej techniky.

Pilierom našej činnosti v súčasnosti je hlavne:

údržba, montáže a opravy mostových, stĺpových, konzolových a portálových žeriavov, kladkostrojov, opravy výťahov, montáže a opravy priemyselných brán, revízie vzdelávanie obslúh, odborné skúšky, odborné prehliadky zdvíhacích zariadení.

Napíšte nám