Naše služby

Pilierom činnosti spoločnosti Bremen sú:

údržba, montáže a opravy mostových, stĺpových, konzolových a portálových žeriavov, kladkostrojov, opravy výťahov, montáže a opravy priemyselných brán, revízie vzdelávanie obslúh, odborné skúšky, odborné prehliadky zdvíhacích zariadení.

Podrobný rozpis činností:

Revízie zdvíhacích
zariadení a výťahov

Posudzujeme technický stav zdvíhacích zariadení a výťahov za účelom zhodnotenia prevádzkových rizík a určenia opatrení na ich odstránenie.

Opravy zdvíhacích
zariadení a výťahov

V súlade s platnými technickými normami zabezpečujeme servis a opravy všetkých typov zdvíhacích zariadení a výťahov.

Montáž zdvíhacích
zariadení a výťahov

Vykonávame dodávky a montáže nových výťahov a zdvíhacích zariadení všetkých typov, veľkostí či nosností.

Odborné školenia

Spoločnosť Bremen vykonáva školenia obslúh zdvíhacích zariadení, viazačov bremien a ostatných kvalifikovaných osôb pre zabezpečenie prevádzky zdvíhacích zariadení. Všetky školenia vykonávame v zmysle platnej legislatívy § 27 zákona číslo 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky číslo 536/2007 Z.z.

Základný kurz:

 • žeriavnikov
 • viazačov bremien
 • obslúh montážnych plošín
 • riadičov výťahov
 • riadičov regálových zakladačov
 • dozorcov výťahov
 • Zakladane školenie ostatných obslúh pre skupinu C

Opakovane školenie:

 • žeriavnikov
 • viazačov bremien
 • obslúh montážnych plošín
 • riadičov výťahov
 • riadičov regálových zakladačov
 • dozorcov výťahov
 • ostatných obslúh

Aktualizačnú odbornú prípravu:

 • viazačov bremien
 • obslúh montážnych plošín
 • žeriavnikov trieda obsluhy podľa STN 27 0143 B a D

Napíšte nám